کره مغزهای آجیلی

کررهه
کره بادام زمینی خامه ایی
66/000 تومان
کرانچی
کره بادام زمینی کرانچی
66/000 تومان
کره بادام نارگیل
کره بادام زمینی نارگیلی
98/000 تومان
شکلاتی
کره بادام زمینی شکلاتی
102/000 تومان
کره بادام پسته کوچک
کره پسته(وزن خالص)
240/000 تومان
کره ۵ کوچک
کره پنج مغز(وزن خالص)
180/000 تومان
بادام درختی کوچک
کره بادام درختی(وزن خالص)
146/000 تومان
کره بادام کوچک
کره بادام هندی(وزن خالص)
152/000 تومان
نوتلا کوچک
نوتلا(وزن خالص)
202/000 تومان
کره کوچک
کره نارگیل
57/000 تومان