محصولات پوست و مو ارگانیک

نارگیل ۶۰

روغن نارگیل

55/000 تومان
سیاهدانه ۶۰

روغن سیاهدانه

85/000 تومان
روغن خشخاش۳۰

روغن خشخاش

95/000 تومان
ارگان ۳۰

روغن آرگان(مراکش)

185/000 تومان
کندوش ۳۰

روغن کُندش(کُندشت)

95/000 تومان
رزماری ۳۰

روغن رزماری

65/000 تومان
بادام شیرین ۳۰

روغن بادام شیرین

75/000 تومان
بادام تلخ ۳۰

روغن بادام تلخ

60/000 تومان
فندق ۳۰

روغن فندق

95/000 تومان
هسته انار ۳۰

روغن هسته انار

75/000 تومان
هسته۳۰

روغن هسته انگور

75/000 تومان
خراطین

روغن خراطین

95/000 تومان
روغن بنفشه

روغن بنفشه(پایه زیتون)

60/000 تومان
کرچک۶۰

روغن کرچک

45/000 تومان
کتان۳۰

روغن کتان

55/000 تومان
زیتون ۳۰

روغن زیتون

55/000 تومان
کوکتل

کوکتل پدیکور عروسکی

45/000 تومان
کوکتل

کوکتل پدیکور رنگین کمان

42/000 تومان
کوکتل

کوکتل پدیکور جایزه دار

45/000 تومان
کوکتل

کوکتل پدیکور پلنگی

32/000 تومان
کوکتل

کوکتل پدیکور پری دریایی

32/000 تومان
کوکتل

کوکتل پدیکور بوسه مینی

18/000 تومان
کوکتل

کوکتل پدیکور دونات مینی

18/000 تومان